اینجا ...

ردپا

ردپا

ردپا مشارکت همه ارکان موثر  رشد همه مهارتهای مورد نظر  طراحی و اجرای فرصتهای جدید در تعلیم و تربیت

کلیپ تیم های راه یافته به فینال اولین رویداد ردپا خرداد 1400

تیزر اولین رویداد ردپا – خرداد 1400

کلیپ خبری اولین رویداد ردپا – خرداد1400

دعوت دانش آموزان به اولین رویداد ردپا – خرداد 1400

پروژه ردپا ، تبدیل یک دغدغه به اثرگذاری اجتماعی

ردپا

پروژه ردپا، طراحی و اجرای همزمان یک ایده نوآورانه برای یادگیری است که با مشارکت هنرستان نوائی، هنرستان ابوذر و دبیرستان 22 بهمن و حمایت نهادهای شهری منجمله خانه جوان شهرداری اصفهان ،سازمان مدیریت پسماند شهر اصفهان، اندیشکده آینده پژوهی دانشگاه اصفهان، اساتید دانشگاهی و … انجام می پذیرد. ایده این پروژه دی ماه 1399 متولد شد.

حامیان پروژه ردپا