اینجا ...

ردپا

ضمن سپاس از مدارس : معتمد,معین امین , فضیلی,والفجر, خلیل زاده ,کیخسروی در ارسال به موقع تکلیف

لطفا بقیه مدارس در اسرع وقت فایل اکسل را ارسال نمایند لطفا توجه فرمایید فرمت ارسال فایل اکسل باشد

ردپا

ردپا مشارکت همه ارکان موثر  رشد همه مهارتهای مورد نظر  طراحی و اجرای فرصتهای جدید در تعلیم و تربیت

کلیپ تیم های راه یافته به فینال اولین رویداد ردپا خرداد 1400

تیزر اولین رویداد ردپا – خرداد 1400

کلیپ خبری اولین رویداد ردپا – خرداد1400

دعوت دانش آموزان به اولین رویداد ردپا – خرداد 1400

پروژه ردپا ، تبدیل یک دغدغه به اثرگذاری اجتماعی

ردپا

پروژه ردپا، طراحی و اجرای همزمان یک ایده نوآورانه برای یادگیری است که با مشارکت هنرستان نوائی، هنرستان ابوذر و دبیرستان 22 بهمن و حمایت نهادهای شهری منجمله خانه جوان شهرداری اصفهان ،سازمان مدیریت پسماند شهر اصفهان، اندیشکده آینده پژوهی دانشگاه اصفهان، اساتید دانشگاهی و … انجام می پذیرد. ایده این پروژه دی ماه 1399 متولد شد.

حامیان پروژه ردپا