بلاگ

کارگاه منتورینگ پویش پسماند و محیط زیست

در تاریخ 24 و 25 فروردین 1400 کارگاه های منتورینگ پویش پسماند و محیط زیست به سرپرستی جناب اقای دکتر ابراهیم زرگران برگزار شد و در آن بوم کسب و کار ایده های دانش اموزان بررسی و نکات قابل بهبود به آنها متذکر شد