#4327
lilabahramiyan
مشارکت کننده

مشکل و دغدغه اصلی ما مشکلات کودکان کار هستند که توانایی کافی برای کار کردن را هنوز نیافته اند و اکثر آنها مجبور هستند که کار کنند تا بتوانند نیازهای اصلی و مادی خود را برای زنده ماندن،برطرف نمایند……
علاوه بر این اکثر این کودکان در زمینه هایی کار می کنند که در آنها مهارت ندارند و یا به آن کار علاقمند نیستند….
این کودکان سرمایه کافی برای ایجاد یک شغل مناسب و حامی و حمایت کننده ای را هم ندارند…..
با وجود این آنها،کودک هستند و در مقطع سنی به سر می برند که باید به جای کار کردن مانند سایر کودکان از خدماتی مانند تحصیلات و….. هم برخوردار شوند….