#4339
hashemielham27
مشارکت کننده

مسئله گروه ما این هست که چرا کودک کار وجود دارد و اصلا چرا دولت برای ان ها کاری نمیکند و راه حلی برای ان پیدا نمیکند
چرا دولت برای ان ها موسسه پرورشی و اموزشی ایجاد نمیکند
چرا امکان تحصیل به ان ها نمیدهند .نیازهای ان ها چرا نباید رفع شود
کودکان کار چرا اصلا بوجود میایند؟؟چرا کودک کار باید در این سن کم کار کنند ان هم در محیط هایی که برای ان ها پرخطر هست و باعث میشود دراینده باعث اسیب های جدی شود مثل اسیب روانی جسمی و روحی و … . کودکان کار چرا باید یتیم باشند و سرپرستی نداشته باشند .چرا شغل مناسبی برای بزرگسالان نیست که کودکان ان ها مجبور شوند به خاطر نبود شغل مناسب برای والدین هایشان کار کنند و از بچگی و تحصیل و تمام نیازهایشان بگذرند .مشکل دولت است که دولت باید راه حل اساسی در نظر بگیرد .مشکل فرهنگ ایران هست ک چرا در ایران فرهنگ سازی درست نمیشود.