صفحه نخست انجمن ها تالار گفتگو کودکان کار عنوان تعداد کمی از مشکلات کودک کار پاسخ به: عنوان تعداد کمی از مشکلات کودک کار

#4341
parisataghiyar2003
مشارکت کننده

همین مشکلات باعث شده کودک کار افزایش پیدا کنه
و ریشه اصلی افزایش کودک کار در کشور ها همین وارد ذکر شده است