#4344
مسعود ایرانپور
مشارکت کننده

عزیزان باید از مواردی که مطرح کردید یک مساله ریشه ایی در بیاورید و ان را برای ادامه به کار ببرید بر اساس بوم نوپای ناب کسب و کار که امروز اموزش داده شد.