#4353
lilabahramiyan
مشارکت کننده

یکی از دلایلی که باعث افزایش کودک کار در جامعه میشود،این است که،صاحبان مشاغل به کودکان پول کم‌تری پرداخت می‌کنند چرا که کودکان کم‌تر پیگیر حقوق خود می‌شوند و به دنبال شکایت می‌روند. این مسئله کارفرمایان را ترغیب می‌کند که بیشتر از کودکان در جهت رسیدن به منافع خود بهره ببرند.