صفحه نخست انجمن ها تالار گفتگو کودکان کار یکی از دلایل افزایش کودک کار( تیم آریا ممتاز) پاسخ به: یکی از دلایل افزایش کودک کار( تیم آریا ممتاز)

#4356
nargessadegh
مشارکت کننده

متاسفانه در جوامع بیشتر قشرضعیف در معرض خطر هستند و بیشتر از آنها تحقیروسواستفاده میشه
زیرا کودکان کار حامی و حمایت کننده را ندارند که در برابر زور گویی به آنها،این نسائل را پیگیری کند