آشنایی با اساتید دوره

دکتر فاطمه اکبرزاده

مدیر خانه جوان شهرداری اصفهان

مهندس حمید صلواتی

مهندس حمید صلواتی

منتور کسب و کارهاهای دیجیتالی

دکتر ابوعطا

دکتر امین ابوعطا

مدیر مدرسه کسب و کار نوآفرینان امین​

دکتر راهله معین

دکتر راهله معین

روانشناس و استاد دانشگاه

جناب آقای زرگران

دکتر ابراهیم زرگران

منتور کسب و کار

مشاورین پویش های پروژه ردپا

اسما نکوئی

مشاور پویش شهر وشهروندی

شیما شاهین فر

مشاور پویش پسماند

الهام یوسفی

الهام یوسفی

مشاور پویش آموزش هزاره سوم

سمیه یخچالی

مشاور پویش کودکان کار

فردیس هاشم زاده

فردیس هاشم زاده

مشاور پویش نوجوان سالم

منصوره معین ادینی

منصوره معین الدینی

مشاور پویش پزنان و توسعه

مربی ها و منتورهای پروژه ردپا