مدرس و مشاور توسعه فردی وکارآفرینی موسس و مدیر عامل مدرسه کسب و کار ومرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و نو افرینان امین  
دکتر ابوعطا

ایمیل

amin.abouata65@gmail.com

سوابق تحصیلی و حرفه ای

  • دانش پذیر دوره POST DBA دانشگاه تربیت مدرس تهران
  • فارغ التحصیل دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار Doctorate Of Business Administration موسسه آموزش عالی آزاد بهار تهران در سال 1398
    • موسس و مدیرعامل موسسه مدرسه کسب و کار نوآفرینان امین اوستا
    • مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی نوآفرینان امین
    مجری باشگاه کارآفرینان نوجوان استان اصفهان