دکتر راهله معین

راهله معین

مدرس دانشگاه, روانشناس , پژوهشگر و نویسنده

درباره استاد:
کارشناس ارشد  روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات

آدرس ایمیل

raheleh_moein@yahoo.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

تلگرام

دوره های ارائه شده توسط این مدرس